Naši lékaři
1 MUDr. Nina Benáková, Ph.D. - dermatologie
2 MUDr. Simona Bělohlávková - alergologie / imunologie
3 MUDr. Eva Dědková - alergologie / imunologie
4 MUDr. Martin Fuchs - alergologie / imunologie
5 MUDr. Jiří Hančil - infekční lékařství
6 MUDr. Vlasta Janková - alergologie / imunologie
7 MUDr. Zuzana Kaňková - alergologie / imunologie
8 MUDr. Radvana Kašparová - alergologie / imunologie
9 MUDr. Kateřina Kopecká - alergologie / imunologie
10 MUDr. Milan Matulka - alergologie / imunologie
11 MUDr. Renata Říhová - pneumologie + alergologie
12 prof. MUDr. Ilja Stříž, Csc. - alergologie / imunologie
13 MUDr. Jakub Štádler - alergologie / imunologie
14 MUDr. Eva Švarcová - alergologie / imunologie
15 MUDr. Jarmila Turzíková - pneumologie + alergologie
16 MUDr. Jan Zicha - alergologie / imunologie + infekční lékařství
17 Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.
Copyright © 2009 by Immuno-Flow